Współczynnik odwzorowania kolorów
(CRI – Color Rendering Index)

Współczynnik odwzorowania kolorów (wartość maksymalna = 100) jest miarą, jak dobrze dana lampa odwzorowuje kolory oświetlanych obiektów w porównaniu ze źródłem światła będącym punktem odniesienia. Zakłada się, że źródło światła będące punktem odniesienia jest idealne, jednak to nie zawsze jest prawdą. Zwykła żarówka ma współczynnik odwzorowania kolorów (CRI) równy 100. Jednak nie oznacza to, że żarówka jest źródłem światła idealnie odwzorowującym kolory. Żarówka bardzo źle odwzorowuje kolor niebieski, co łatwo sprawdzić np. próbując rozróżnić ciemny niebieski od czarnego w pomieszczeniu oświetlanym przez żarówkę. Z drugiej strony, światło w pogodny dzień mające temperaturę barwy 7500K słabo odwzorowuje kolor czerwony więc również nie odwzorowuje kolorów idealnie. Mimo to współczynnik odwzorowania kolorów dla tego światła CRI = 100.

Współczynnik odwzorowania kolorów (CRI) jest użyteczny w określaniu koloru, gdy jest używany zgodnie z jego ograniczeniami. Oryginalnie CRI zostało stworzone do porównywania źródeł światła, mających ciągłe spektrum, dla których CRI było powyżej 90, ponieważ poniżej 90 jest możliwe by istniały dwa różne źródła światła z tym samym współczynnikiem CRI, lecz odwzorowujące kolory bardzo różnie.  Z drugiej strony kolory obiektów oświetlonych przez źródła światła o współczynnikach CRI różniących się o 5 punktów mogą wyglądać tak samo.

Technicznie, współczynnik odwzorowania kolorów CRI, może być używany tylko do porównania źródeł światła o tym samym współczynniku temperatury barwy (CCT). Mówiąc ogólnie, im wyższy współczynnik CRI, tym lepiej światło o wysokim współczynniku CRI (80-100) sprawia, że ludzie i przedmioty wyglądają lepiej, w porównaniu do światła o niższym współczynniku CRI.

Dlaczego wiec współczynnik CRI jest używany skoro ma tak wiele wad?

Współczynnik CRI to jedyny międzynarodowy system odwzorowania kolorów, który daje wskazówki na temat źródeł światła. Będzie on używany tak długo, aż powstanie inny, lepszy system określający odwzorowywanie kolorów poprzez źródła światła.