Widmowy rozkład gęstości mocy
(Spectral Power Distribution (SPD) Curves)

Najbardziej dokładne dane dotyczące koloru lampy można uzyskać tylko ze szczegółowego wykresu, przedstawiającego względną emitowaną moc w różnych regionach widma. Mówiąc prościej, wykres przedstawia, jak dużo jest określonego koloru ( kolor = długość fali elektromagnetycznej) w emitowanym świetle.