Strumień świetlny (Luminous flux)

Strumień świetlny określa całkowitą ilość światła emitowanego przez źródło światła w różnych kierunkach w ciągu 1 sekundy.Jednostką strumienia świetlnego jest lumen [lm]. Lumen jest jednostką uwzględniającą zmiany wrażliwości ludzkiego oka, która osiąga maksimum w ciągu dnia dla długości fali elektromagnetycznej (kolor zielony) równej 555nm oraz w nocy dla długości fali elektromagnetycznej (kolor niebieski) 507nm.