Rozkład natężenia światła (Luminous Intensity Distribution)

Znając ilość światła emitowaną przez lampę, dobrze byłoby zrozumieć, w jakim kierunku rozchodzi się światło. Do tego służą „diagramy polowe”, które w łatwy sposób umożliwiają stwierdzenie, czy dana lampa ma „wąski”, czy „szeroki” strumień światła oraz pokazuje, czy strumień świetlny jest symetryczny czy też nie? Na rysunku  przedstawiony jest diagram polowy, na którym można zauważyć, że maksymalne natężenie światła (żółty obszar) jest dokładnie pod lampą (0 stopni). Natężenie światła zmniejsza się przy zwiększaniu kąta świecenia i praktycznie zanika po przekroczeniu kąta 15 stopni ( pionowe linie na diagramie).  Natężenie światła po prawej stronie i po lewej względem linii 0 stopni są niemal identyczne, co pozwala stwierdzić, że rozkład światła jest symetryczny.