Natężenie światła (Luminous intensity)

Natężenie światła mierzone w kandelach (Candela [cd]) charakteryzuje źródło światła. Jest to określenie ilości światła (strumienia świetlnego [lm]) emitowanego przez źródło światła w określonym kierunku, padającego na powierzchnie wyznaczoną przez stały kąt bryłowy (steradian [sr]). (Cd = lm/Sr)