Natężenie oświetlenia (Illuminance (lx))

Natężenie oświetlenia wyrażane w luxach (lx) mówi nam, jak duża ilość światła będzie padać na określoną powierzchnię z jednego lub kilku źródeł światła. Lux jest skróconą formą jednostki lumen / metr kwadratowy.

Bardzo dobrą analogią pomocną w wyjaśnieniu natężenia oświetlenia oraz strumienia świetlnego, jest porównanie lampy do prysznica. W takim porównaniu strumień świetlny jest ilością wody wypływającą z prysznica, a natężenie oświetlenia, to ilość wody zebranej w wiadrze, w określonym czasie. Ważny tutaj jest fakt że ten sam strumień wody z prysznica może dać różną ilość wody w wiadrze przez na przykład przesunięcie wiadra lub zmianę strumienia wychodzącego z prysznica albo poprzez postawienie jakiejś przeszkody między prysznicem, a wiadrem. Całkowity strumień nie określa, jakie natężenie będzie dostarczone w żądane miejsce. Jest to bardzo istotny fakt, ponieważ soczewki, reflektory, oprawy lamp mogą w znaczący sposób zmienić strumień światła padający ze źródła na oświetlaną powierzchnię.

Nie powinniśmy zakładać że dwie różne lampy o tej samej mocy świetlnej wyrażonej w lumenach będą oświetlać daną powierzchnie w taki sam sposób.